راهنما

برای ایجاد یک آزمون کافیست در سایت ما ثبت نام بکنید و در صورتی داشتن اکانت وارد اکانت خود شوید و در قسمت آزمون ها آزمون خود را ایجاد بکنید. بعد از ایجاد آزمون شما میتوانید از قسمت آزمون ها با کلیک کردن بر روی لینک آزمون هر یک از آزمونهای مورد نظر لینک آن آزمون را بدست آورید. با دادن آن لینک به دانش آموزان ، آنها میتوانند براحتی در آن آزمون شرکت بکنند!